TİM-TEB Girişim Evi 2. Dönem Başvuruları Hk.

Sayın üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Katma değerli ihracatımızın artırılması amacıyla inovasyon, Ar-Ge, tasarım, markalaşma ve girişimcilik çalışmalarına odaklanan Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, 2015 yılından bu yana Türk Ekonomi Bankası ortaklığıyla yürütülen TİM-TEB Girişim Evleri bünyesinde, 2021 yılı ilk yarısında İstanbul, Ankara, İzmir, Denizli, Gaziantep, Bursa ve Mersin’de TİM-TEB Girişim Evi, Trabzon ve Erzurum’da TİM Girişim Evi olarak 9 farklı ilde muhtelif çalışmalara devam edilmiş olduğu, bugüne kadar 1.600’ü aşkın teknoloji odaklı girişimciye destek verildiği ifade edilmektedir.

2022 yılı ilk yarı döneminde, Speed Mentoring, S2C (Start Up to Corporate) ve Video Konferans Buluşmaları düzenlenmeye devam edildiği belirtilmektedir. Speed Mentoring Programı kapsamında, iş insanlarının, kurumsal firma ve yatırımcı grup temsilcilerinin, girişimciler ile bilgi ve deneyimlerini paylaştığı, network ya da iş birliği amaçlı bir araya geldiği kısa görüşme serilerine 27 Haziran – 6 Temmuz 2022 tarihleri arasında 75 girişimcinin katıldığı, toplam 25 mentör, girişimcilerimizle kısa sürede satışa/iş birliğine dönmesi muhtemel 160’u aşkın ayrı B2B görüşmelerinin gerçekleştirmiş olduğu ifade edilmektedir. Yıl boyunca dijital pazarlama ve tanıtım çalışmaları kapsamında, girişimcilerimizin ürünlerinin kurumsal sosyal medya hesaplarından, ilgili tüm basılı yayın, rapor ve bültenlerden yoğun bir şekilde duyurulduğu belirtilmektedir. Ülkemizin en yaygın girişimcilik ailesi olarak, İhracatçı Birlikleri ve Teknokentler iş birliğinde, 2022 yılının ilk 6 aylık diliminde toplam 4 eğitim programı düzenlendiği belirtilmektedir. Girişimcilerin sürdürülebilir büyümeleri adına sağlanan çeşitli desteklerin yanında, iş birliklerinin artırılması adına TİM Sektörler Konseyi Toplantılarında girişimcilerimizin tanıtımlarına devam edildiği ifade edilmektedir.

2022 yılı 2. Döneminde de İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Denizli, Gaziantep, Mersin TİM-TEB Girişim Evleri ile Erzurum ve Trabzon TİM Girişim Evleri olmak üzere 9 ilde teknolojik odaklı girişimcilere ofis, mentorluk, danışmanlık başta olmak üzere çeşitli destekler verilmeye devam edilecek olduğu, 2022 2.Dönem Start Up ve Level Up Program başvurularının alınmaya başlandığı ifade edilmektedir. Verilen desteklere ek olarak, S2C Programları ile 2022 yılının 2. yıl yarı döneminde sektör dikeyinde kurum ve kuruluşlara ile teknoloji firmalarının bir araya gelmesi sağlanacak olduğu, potansiyel iş birliği çalışmalarına zemin hazırlanacağı belirtilmektedir. Ayrıca, teknoloji girişimlerinin doğru finansmanları erişimlerini kolaylaştırmak adına ulusal ve uluslararası yatırımcıların yer alacağı 2 farklı Demo Day etkinliği düzenleneceği ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.