TİM-TEB Girişim Evi Start Up Başvuruları Hk.

Sayın üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Türkiye’nin 7 farklı ilindeki TİM-TEB Girişim Evlerinde, tekno-girişimcilerimizin yüksek katma değer ve ihracat odağındaki çalışmalarının devam ettiği iletilmektedir.

2022 yılı içerisinde iki ayrı dönemde yürütülen hızlandırma ve büyüme aşamalarındaki özgün programlar ile (Start Up, Level Up, Global Up, Green Up) 7 farklı ilde, 157 girişimciye 1.000 saati aşkın danışmanlık hizmeti verilmiştir. Birebir sağlanan danışmanlık hizmetlerinin yanında, ülkemizin en yaygın girişimcilik ailesi olarak, İhracatçı Birliklerimiz ve teknokentlerimiz iş birliğinde 1.353 kişinin katılımıyla toplam 13 eğitim programı düzenlenmiştir. 2022 yılında TİM-TEB Girişim Evi sürdürülebilirlik alanında faaliyet gösteren girişimleri uçtan uca desteklemek amacıyla Green Up Programı başlatılmış ve 8 girişimci danışmanlık programlarıyla desteklenmiştir. Kadın kuruculu girişimlerin güçlenmesine ve global çapta başarılı girişimlere dönüşmesine katkı sağlamak amacıyla AWE (Academy for Women) Tekno Kadın Girişimcilik Akademisi programı ABD Büyükelçiliği ile ilk kez ülkemizde gerçekleştirilmiş ve 38 kadın girişimci eğitim, danışmanlık programlarıyla desteklenmiştir. 2022 yılı içerisinde dijital ortamda gerçekleştirilen S2C etkinlikleri ile girişimciler birçok kurum ile buluşturulmuş, TİM Yönetim Kurulu ve Sektörler Konseyi’nde girişimcilerimize inovatif ürün ve projelerini tanıtma imkânı sağlanmıştır. 2022 yılında S2C etkinlikleri kapsamında 6 organizasyon gerçekleştirilmiş, 6 kurum ile 36 girişimci potansiyel iş birliklerinin ilk adımları atılmıştır. Haziran ve Aralık ayında gerçekleştirilen Speed Mentoring etkinliği ile, kurumsal firma yöneticileri, yatırımcı grup temsilcileri, TİM ve İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan 28 Mentor, 108 girişimci ile buluşturularak kısa sürede işbirliğine/satışa dönmesi muhtemel toplam 203 B2B görüşme gerçekleştirilmiştir.

2023 yılında İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Denizli, Gaziantep, Mersin TİM-TEB Girişim Evleri’nde teknoloji odaklı girişimcilere ofis, mentorluk, danışmanlık başta olmak üzere çeşitli destekler verilmeye devam edilecek olup, Start Up Program başvuruları alınmaya başlanmıştır.

Bilgilerinize sunarız.

EK :
1 - 2023 Start Up Program Başvuru Duyurusu (1 sayfa)
2 - 2023 Start Up Başvuru Görseli (jpeg)

İlgili Dosyalar