Toplu Teminat Mektuplarının Yükümlülerce Sorgulanabilmesi Hk.

Sayın üyemiz,

           

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca gümrük idarelerine sunulan toplu teminat mektuplarının tutar ve bakiye bilgilerinin Gümrük Eşya Takip ve Beyanname İşlemleri Sorgulama Sistemi (GET-APP) üzerinden sorgulanabilmesini teminen düzenleme yapıldığı ve 01.02.2022 tarihi itibariyle gerçek ortamda devreye alındığı ifade edilmektedir.

 

Söz konusu düzenleme ile Ticaret Bakanlığı web sayfasındaki “e-İşlemler” bölümünde yer alan GET-APP uygulamasının “Detaylı Beyan” modülü altındaki “Toplu Teminat Sorgulama” menüsü üzerinden, Doğrudan Temsil Yetkisine sahip kullanıcılar tarafından kendi ad/unvanlarına tanzimli toplu teminat mektuplarının, Dolaylı Temsil Yetkisine sahip kullanıcılar tarafından ise kendileri ile temsile yetkili oldukları firma/şahıslar adına tanzimli toplu teminat mektuplarının, tutar ve bakiye bilgilerinin teminat numarası bazında sorgulanabildiği bildirilmektedir.

 

Bilgilerinize sunulur.