TSE'nin Sudan'a İhraç Edilecek Ürünlerin PSI Faaliyetlerinde Yetkilendirilmesi Hk.

Sayın Üyemiz;

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınana bir yazıda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığından alınan bir yazıya atfen, TSE’nin, firmaların ticari faaliyetlerindeki teknik engellerinin kaldırılmasına yardımcı olabilmek amacıyla yurtiçinde olduğu gibi yurtdışında da uygunluk değerlendirme (test, belgelendirme, muayene) faaliyetlerini yürüttüğü ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, Sudan’daki muadil kuruluşları olan Sudan Standartlar ve Metroloji Teşkilatı (SSMO) ile TSE arasında, 26 Mayıs 2022 tarihinde Mutabakat Zaptı ve Sevkiyat Öncesi Muayene (PSI) Uygulama Programlarının imzalandığı, söz konusu Mutabakat Zaptı ve PSI Uygulama Programı çerçevesinde TSE’nin; Türkiye’den Sudan’a ihraç edilecek olan düzenlenmiş belirli ürün gruplarının sevkiyat öncesi muayene hizmetleri kapsamında tek yetkili uygunluk değerlendirme kuruluşu olarak atandığı bildirilmektedir. Bununla birlikte, TSE’nin, Türkiye’den Sudan’a ihraç edilecek ürünlerin PSI hizmetleri kapsamında tek yetkili olduğu hususunun SSMO tarafından ilgili gümrük ve kontrol noktalarına bildirildiği, konuya ilişkin olarak Ticaret Bakanlığının da ayrıca bilgilendirildiği belirtilmektedir. SSMO tarafından ilgili gümrük ve kontrol noktalarına iletilen yazı ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.