Tunus- İthalatta Ön Kontrol Uygulaması Hk.

Sayın Üyemiz,

TİM’den alınan bir yazıda, Tunus Ticaret ve İhracatı Geliştirme Bakanlığı, Sanayi Maden ve Enerji Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından ortak bir bildirge yayımlanarak ithal ürünlerin kalitesinin sağlanması ve tüketicinin korunması amacıyla, bazı ürünlerin ithalat işlemlerinde ön kontrol sistemi uygulamasına geçildiği, ekte yer alan ürünlerin doğrudan ihraç ülkesindeki üretim tesisinden ithal edilmesi zorunluluğu getirildiği ve söz konu düzenlemenin 17 Ekim 2022 tarihinde yürürlüğe girdiği bildirilmektedir.

Yazıda devamla ithal edilecek ürünlerin niteliğine göre Tunus Ticaret ve İhracat Geliştirme Bakanlığı, Sanayi, Maden ve Enerji Bakanlığı ve Gıda Ürünleri Sıhhi Güvenliği Kurumu yetkili mercilerine onaylı faturanın sunulması gerektiği belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.