Tunus - Manuel Eur.1/Eur.Med Dol. Bel. Düzenlenmesi Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla; Bakanlıklarına intikal eden olaylardan, Tunus’a ihracatta elektronik ortamda (MEDOS üzerinden) düzenlenen dolaşım belgelerinin Tunus Gümrük İdaresince üzerinde gümrük memurlarımızın imzasının olmadığı gerekçesiyle kabul edilmediği, Tunus’a ihracat yapan firmalarımızın tercihli rejimden faydalanamadığından bahisle, Bakanlık Makamından alınan talimat kapsamında, Tunus'a gerçekleştirilecek tercihli ticarette kullanılacak menşe ispat belgelerinin kağıt ortamında (manuel) düzenlenmesi gerektiği belirtilmektedir.

Anılan yazıda devamla, ikinci bir bildirime kadar Tunus'a yönelik olarak düzenlenen EUR.1/EUR.MED Dolaşım Belgelerinin elektronik ortamda (MEDOS) düzenlenmemesi ve söz konusu belgelerin manuel usulde düzenlenerek gümrük idaremizde ıslak imza ve ıslak kaşe tatbik edilmek suretiyle vize edilmesi gerektiği ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.