Türkgözü Gümrük Kapısı'nın Geçici Olarak Hizmete Kapatılması Hk.

Sayın üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Türkgözü Gümrük Kapısı'nın modernizasyonuna yönelik inşaat çalışmalarının devam ettiği, bahsi geçen çalışmalar sırasında öngörülemeyen gecikmelerin de olabileceği göz önünde bulundurularak, söz konusu inşaat çalışmalarının sıhhatli ve hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi için Türkgözü Gümrük Kapısı'nın 25.04.2022-25.05.2022 tarihleri arasında geçici olarak hizmete kapatılacağının bildirildiği ifade edilmektedir.

Bu defa, konuya ilişkin olarak Ticaret Bakanlığından alınan yazıda, inşaat çalışmaları kapsamında saha zemin betonu atılması için şantiye sahasında kazı-dolgu işlerine başlanması, sahanın çok dar olmasından kaynaklı uzay çatılarının montajı esnasında sahanın yaya ve TIR'dan tamamen arındırılmasının gerekmesi, özellikle C-D Blokların uzay çatı montajı sırasında giriş ve çıkış yapan TIR'lara sahanın küçüklüğünden kaynaklı alternatif bir güzergâh verilemeyecek olması, alternatif yol olmaması nedeniyle sahanın mevcut durumunun yolcu geçişi için can ve mal güvenliği yönünden yüksek risk içermesi sebepleriyle Türkgözü Sınır Kapısı'nın kapalı olma durumunun TIR ve yolcu geçişinin güvenli ve etkin bir şekilde yapılabilir hale gelene kadar sürmesinin gündeme geldiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, bahse konu inşaat çalışmalarının sıhhatli ve hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi için Türkgözü Gümrük Kapısı'nın geçici olarak hizmete kapatılma süresinin 25.06.2022 tarihine kadar uzatılması hususunun uygun bulunduğu ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.