Türkiye-ASEAN Ülkeleri Ekonomik ve Ticari İlişkilerinde Yeni Perspektifler Konferansı ve Anketi Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atıfla, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği’nin (ASEAN) bölge ülkelerini ekonomik ve siyasi iş birliği çerçevesinde bir araya getiren öncü bir organizasyon niteliğine haiz olduğu ve 2022 yılının ASEAN’ın kuruluşunun 55., Türkiye - ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığının ise 5. yıldönümüne karşılık geldiği ifade edilmektedir.

Halihazırda, ASEAN’ı oluşturan 10 ülkenin toplam ekonomik büyüklükleri 3,3 trilyon dolara ve nüfus büyüklükleri ise 700 milyona ulaşmış olduğu ama ülkemiz ile ASEAN ülkeleri arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin mevcut potansiyeli yansıtmadığı değerlendirilmektedir.

Bu çerçevede, Bakanlıkları koordinasyonunda ve DEİK organizasyonunda ASEAN Bölgesi ile ülkemiz arasındaki ticari ve ekonomik iş birliğinin geliştirilmesine yönelik fikir ve önerilerin değerlendirmesi amacıyla “Türkiye-ASEAN Ülkeleri Ekonomik ve Ticari İlişkilerinde Yeni Perspektifler Konferansı” etkinliğinin 14 Aralık 2022 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Söz konusu Konferans kapsamında, iş insanlarımızın görüşlerinin alınması amacıyla bir anket formunun (https://forms.gle/gyJjY7DZTKbdi41x6 ) oluşturulduğu ve söz konusu anketin 12 Aralık 2022 Pazartesi gününe kadar açık kalacağı belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.