Türkiye-Birleşik Krallık Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO/ETOK) VII. Toplantısı Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye-Birleşik Krallık Ekonomi ve Ticaret Ortak Komisyonu (ETOK/JETCO) VII. Dönem Toplantısının 28 Kasım 2023 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirmesinin planlandığı belirtilmektedir.

Bahse konu toplantıya hazırlık aşamasında yararlanılmak üzere, firmalarımızın Birleşik Krallık’a ihracatta ve pazara girişte yaşadıkları sorun, görüş ve önerilerin ekte yer alan görüş formuna işlenerek 20 Eylül 2023 12:00’a kadar [email protected] adresine iletilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.