Türkiye Elektrik Üretimi ve Elektrik Tüketim Noktası Hk.

Sayın üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden tarafımıza ulaşan bir yazıda, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan alınan yazıları konusu, ülkemizdeki elektrik üretiminin ve nihai kullanıcıya elektrik şebekesi üzerinden ulaşan elektriğin sera gazı yoğunluğunun bilinmesine olan talebin her geçen gün daha da artmakta olduğu, kurumsal firmaların bu değerleri kullanarak elektrik tüketimleri kaynaklı Kapsam 2 sera gazı emisyonlarını hesaplayabildiği belirtilmektedir.

Bahse konu yazıda devamla, yıl bazında Türkiye Elektrik Üretimi ve Elektrik Tüketim Noktası Emisyon Faktörlerinin Bakanlıkları tarafından hesaplanarak 9 Ağustos 2022 tarihinde https://enerji.gov.tr/evced-cevre-ve-iklim-elektrik-uretim-tuketim-emisyonfaktorleri internet sayfasında yayımlandığı ifade edilmektedir. Konunun detayları ekteki belgede açıklanmıştır.

Bilgilerinize sunarız.

EK: Türkiye Elektrik Üretimi ve Elektrik Tüketim Noktası Emisyon Faktörleri (2 Sayfa)

İlgili Dosyalar