Türkiye İnovasyon Haftası Kapsamında Türkiye İnovasyon Haritası Duyurusu Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, ülkemizdeki ihracatçı firmalarımızın inovasyondaki durumunu daha detaylı ortaya koyabilmek amacıyla Türkiye İnovasyon Haftası kapsamında Türkiye İnovasyon Haritası oluşturulmak üzere çalışmalara başlandığı ifade edilmektedir.  Bahsi geçen program kapsamında, özgün bir model olarak CISNAT- Corporate Innovation System and Network Analysis Tool kullanılarak ihracatçı firmalarımızın mevcut inovasyon kapasitesi ve performansının tespit edilmesi, karşılaştırmalı analiz raporları oluşturulması ve inovasyon kapasitelerini iyileştirmeye yönelik öneriler geliştirilmesi planlanmaktadır.

Firmaların organizasyonel bilgilerine ve inovasyon kapasitesine yönelik 2 bölümden oluşan anket çalışmasına http://turkiyeinovasyonharitasi.com/ linki üzerinden 27 Eylül 2023 tarihine kadar erişim sağlanabilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.