Türkiye Ürün Kuralları Veri Tabanı Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atıfla, ürünlerin gerek yurt içinde gerekse yurt dışında genel kabul görmesinin ürünlerin gelişmiş teknik düzenlemelere göre üretilmesinden ve belgelendirilmesinden geçtiği, ülkemizde ürün güvenliğine dair temel kuralların, 12 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe giren 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu’nda düzenlendiği hatırlatılmaktadır.

Yazının devamında, teknik düzenlemelerin güncel listesini, ürün kapsamını ve her bir ürün grubu için piyasaya arz gerekliliklerini ayrı ayrı açıklayan ve her bir teknik düzenleme özelinde sorumlu yetkili kuruluşların irtibat bilgilerini içeren "Türkiye Ürün Kuralları Veri Tabanı"nın Bakanlıkları tarafından faaliyete alındığı ifade edilmekte olup ilgili tüm tarafların bilgi alabilecekleri siteye https://urunkurallari.ticaret.gov.tr adresinden ulaşılabildiği dile getirilmektedir. Ayrıca, aşağıdaki tablodan tekstil sektörü iştigal sahasındaki ilgili mevzuata erişim sağlayabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.

Sıra No

Mevzuat Türü

Mevzuat İsmi

Resmi Gazete

Link ve Açıklama

Tarih

Sayı

01

Yönetmelik

Tekstil Elyaf İsimleri ve Tekstil Ürünlerinin Elyaf Kompozisyonlarıyla İlgili Etiketleme ve İşaretleme Hakkındaki Yönetmelik

 25.04.2015

 29337

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=20707&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5