Türkiye'de Atık Sonu Konseptinin Geliştirilmesi İçin Teknik Destek Projesi-Anket Çalışması Hk.

Sayın Üyemiz,

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, Avrupa Birliği’nin aday ve potansiyel aday ülkelere yönelik hibe mekanizmalarından biri olan Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Programının II.  Dönemi kapsamında Bakanlığımızın (Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü/Döngüsel Ekonomi ve Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı) Nihai Faydalanıcısı olduğu ve 2 yıl sürecek olan " Türkiye'de Atık Sonu Konseptinin Geliştirilmesi İçin Teknik Destek Projesi"nin sözleşmesinin imzalanmış olup projenin 25.04.2023 tarihinde resmi olarak başladığı ifade edilmektedir.

Söz konusu proje ile Ülkemiz genelinde ikincil hammaddelerin kullanımını teşvik etmek, nihai olarak ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunan yüksek kaliteli geri dönüştürülebilir maddeler için  pazarı  geliştirmek,  üretimde  kullanılan  doğal  kaynakların  tükenmesini  ve  üretilen  atık  miktarını azaltmak  hedefiyle,  Atık  Çerçeve  Direktifi  (2008/98/EC)  ve  Direktif  (2018/851)  doğrultusunda Türkiye'deki belirli atık türleri için Atık Sonu (End of Waste) kriterlerinin belirlenmesi amaçlandığı belirtilmektedir. Proje kapsamında; metal hurdalar (demir, çelik, alüminyum), cam kırıkları,  bakır  hurdalar, atık kâğıt, atık plastik, tekstil, lastikler, biyobozunur atıklar, inşaat agregaları, atıktan türetilmiş yakıtlar için Türkiye’deki atık yönetiminin mevcut durumunun belirlenmesi amacıyla anket çalışması planlandığı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, proje kapsamında linkte yer alan anket formlarının faaliyet türlerine göre hazırlandığı belirtilmekte olup, anketlerin faaliyet konusuna göre doldurulması beklenmektedir. Doldurulan anketlerin 29 Eylül 15:00’a kadar [email protected] adresine iletilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.