Türkiye'nin Döngüsel Ekonomiye Geçiş Potansiyelinin Değerlendirilmesi İçin Teknik Destek Projesi - Genel Değerlendirme ve Pazar Araştırması Anketi

Sayın üyemiz,

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, Avrupa Birliği'nin IPA Programının II. Dönemi kapsamında "Türkiye'nin Döngüsel Ekonomiye Geçiş Potansiyelinin Değerlendirilmesi için Teknik Destek Projesi"nin sözleşmesinin imzalanmış olduğu belirtilmektedir. Söz konusu proje ile döngüsel ekonomiye geçişi teşvik etmek, Avrupa Birliği Döngüsel Ekonomi Paketi doğrultusunda Türkiye'nin döngüsel ekonomiye geçişte kurumsal ve teknik kapasitesini güçlendirmek, Ülkemiz şartlarına uygun kapsamlı bir ulusal strateji ve eylem planının geliştirilmesinin amaçlandığına değinilmektedir.

Bahsi geçen proje kapsamında, üye firmalarımız tarafından doldurulmak üzere "Genel Değerlendirme ve Pazar Araştırması Anketi" tarafımıza gönderilmiştir.

İlgili anket formunun 19 Ağustos 2022 Cuma gününe kadar doldurularak [email protected] adresine iletilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

EK: Firmalar İçin Anket Çalışması