Umman Sultan Qaboos Limanı İhalesi Hk.

Sayın üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıda, Dışişleri Bakanlığı vasıtası ile Umman'ın Ankara Büyükelçiliği'nden alınan Nota'ya atıfla, Umman Sultanlığı Ulaştırma, İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nın, Sultan Qaboos Limanındaki ticari faaliyetlerin yönetimi, işletilmesi ve geliştirilmesi için ihaleler açtığı bildirilmektedir.

Söz konusu ihalelerin; lüks yat bağlama, limana yanaşma alanlarındaki gemilerin onarımını ve limanda gemi hizmetleri sağlayıcılığını içerdiği bildirilmekle beraber ülkemizden ihaleye katılmak isteyen yatırımcıların da davet edildiği, ihaleye girecek muhtemel katılımcıların, ihale dokümanını "[email protected]" adresinden e-posta yoluyla satın alabilecekleri ifade edilerek, söz konusu ihaleye ilişkin Nota ekinde iletilen ayrıntılı bilgiler ekli dosyada gönderilmektedir.

Nota’da devamla Umman tarafından koordinasyon için Yatırım Departmanı Başkanı Sayın Saeed Nasser Al- Ruzeiqi (Tel: 0096898180188-0096824685094; e-posta: [email protected]) ile iletişime geçilebileceği bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Ek: Umman Sultan Qaboos Liman İhalesi Ayrıntılı Bilgi Kitapçığı