Verimlilik Dergisi Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilirlik Sayısı Hk.

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazıda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atıfla, verimlilik alanında ilk bilimsel dergi olarak yayın hayatına 1967 yılında başlayan Verimlilik Dergisinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yayını olduğu ve yılda dört sayı (Ocak-Nisan-Temmuz-Ekim) olmak üzere yayımlandığı bildirilmektedir. Ücretsiz ve açık erişime sahip olan dergide; verimlilikle ilgili tüm disiplinlerden gelen, araştırmaya dayalı, ulusal ve uluslararası literatüre katkı sağlayan, Türkçe ve İngilizce özgün ve güncel çalışmalara yer verilmektedir. Verimlilik Dergisi, 2008 yılından bu yana TR Dizin Sosyal ve Beşerî Bilimler Veri Tabanında taranmakta ve derginin tüm süreçleri, https://dergipark.org.tr/tr/pub/verimlilik internet sayfası üzerinden yürütülmektedir.

2022 yılında derginin normal sayılarına ek olarak “Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilirlik” temalı bir özel sayı yayımlanacak olup, araştırmacıların çalışmalarını, 30 Nisan 2022 tarihine kadar iletmeleri beklenmektedir.

 

EK: Duyuru

 

Bilgilerinize sunulur.

İlgili Dosyalar