Yemen ve Umman Sultanlığına Yapılan İhracat İşlemlerinde Karşılaşılan Sorunlar Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atıfla, 2018-32/48 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'a ilişkin Tebliğ'in uygulanmasına yönelik usul ve esasların düzenlendiği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İhracat Genelgesi'nin ilgili hükmü uyarınca ihracat bedellerinin yurda getirilmesinde 31 ülkeye tam istisna, 8 ülkeye ise bedellerin yüzde ellisinin tasarrufu hususunda istisna sağlandığı belirtilmektedir.

Bahsi geçen yazıda devamla, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan alınan bir bildirimde, Yemen'de iç savaş olması, bankacılık sektörünün çalışmaması, ihracat bedellerinin tahsilatında sorunlar yaşanması, ülkeye girişlerin neredeyse imkânsız hale gelmesi, Türkiye'den Yemen'e direk uçuşların olmaması ve Yemen'de Türk Konsolosluğu'nun hizmet dışı olması gerekçeleri ile Yemen'in ihracat bedellerinin yurda getirilmesi bakımından tam istisna tanınan ülkeler listesine eklendiği belirtilmektedir.

Yemen'de devam eden iç savaş nedeniyle ihracatların Umman Sultanlığı üzerinden kara yoluyla yapıldığı, Gümrük Beyannamelerinde eşyanın gideceği ülke bilgisinin Umman Sultanlığı olarak gösterildiği ancak eşyanın nihai olarak Yemen'e gönderildiği bilgilerinin edinildiği belirtilerek Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bir değerlendirme yapılabilmesini teminen Yemen ve Umman Sultanlığı'na yapılan ihracat işlemlerinde karşılaşılan sorun, görüş ve önerilerin ekte yer alan görüş formuna işlenerek 22 Mayıs 2023 Pazartesi günü saat 12:30’a kadar [email protected] adresine iletilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ek: Sorun-Görüş Bildirim Formu

İlgili Dosyalar