Nano Open Webinarı hk.

Nano Open Webinarı hk.

15 Mayıs 2024 tarihinde, SUNUM Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen Nano Open Webinar’da, İTHİB Yönetim Kurulu Üyesi Sultan Tepe, tekstil sektörünün güncel durumu hakkında önemli bilgiler aktardı. Webinar, küresel krizlerin tekstil sektörüne etkilerinden sürdürülebilirlik yaklaşımlarına kadar geniş bir yelpazede paylaşımları içerdi. Katılımcılar gerçekleştirilen webinarda, tekstil sektörünün karşılaştığı zorlukları ve bu zorluklara karşı geliştirilen stratejileri öğrenme fırsatı buldu.

Sultan Tepe, tekstil sektörünün pandemiden iklim krizine, jeopolitik risklerden ticaret rotalarının yeniden şekillenmesine kadar birçok küresel krizden nasıl etkilendiğini detaylı bir şekilde anlattı. Sektörün birlik ve dayanışma sayesinde en büyük ihracat pazarlarındaki ihracat payını koruduğuna dikkat çekti.

Sürdürülebilirlik konusunda ise, Tepe, Türk tekstil sektörünün çevre dostu üretim ve yüksek kalite standartlarına uyum sağlama çabalarından bahsetti. Avrupa Yeşil Mutabakatı normlarına üst düzey uyumu hedefleyen sektörün, sürdürülebilir hammaddeler kullanımı ve döngüsel ekonomi modelleriyle öne çıktığını belirtti. Ayrıca, İTHİB’in sürdürülebilirlik eğitimleri ve projeleri hakkında bilgi vererek, bu alanda farkındalık yaratma ve sektörü dönüştürme çabalarını vurguladı. Webinar, tekstil sektörünün geleceği ve sürdürülebilirlik yolunda atılması gereken adımlar hakkında katılımcılara önemli bilgiler sundu.