Nano Open Webinarı'nda Tekstil Sektörümüzün Öncelikli Gündem Maddeleri ve Sürdürülebilirlik Yaklaşımımızı Paylaştık

Sürdürülebilirlik konusunda farkındalığı artırmak adına 15 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilen Nano Open Webinar'ında İTHİB Yönetim Kurulu üyesi Sultan TEPE, tekstil sektöründe sürdürülebilirlik dönüşümünü detaylarıyla edile getirdi. 

Sürdürülebilirliğe yön veren uluslararası anlaşmalardan bahsederek, Avrupa sürdürülebilirlik ve döngüsel tekstil stratejisine değindi. Sürdürülebilirlik eylem planı içerisinde tekstil sektörünün öncü olduğunun ve sürdürülebilirlik vizyonunun tüm sektörlerde olması gerektiğine yer verdi. Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan Atık Çerçeve Direktifini revize eden mevzuat ile iklim değişikliği ile mücadelede öncelikli sektörlerden olan gıda ve tekstil sektöründe atık yönetimine ilişkin düzenlemelere değindi. Sürdürülebilir ve Döngüsel Tekstil Stratejisi’nde öngörüldüğü üzere tekstil atıklarının ayrı toplanması, ayrıştırılması, yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesine yönelik çalışmalara değinildi. Ayrı toplanan ve ayrıştırılan tekstil (tekstil, ev tekstili, hazır giyim ve ayakkabı) atıklarının öncelikle yeniden kullanıma yönlendirilmesi, yeniden kullanılmayan atıkların geri dönüştürülmesi amaçlanmakta olup, atıkların toplanması ve yeniden kullanımı sektöründe faaliyet gösteren sosyal girişimlerin artması, yeni iş imkanları oluşması beklenildiği ifade edildi.

Türk tekstil sektörünün sürdürülebilirlik vizyonuna, eylemlerine ve projelerine değinildi. Türk tekstil sektörünün; sıfır atık prensibi ve döngüsel ekonomiye uygun üretim yöntemlerine önem verdiğini ifade etti. Dünya pamuk gen kaynaklarının korunmasına katkıda bulunmak, ekolojik çeşitliliği ve toprak verimliliğini korumak ve sürdürmek için sürdürülebilir çevre ve sağlıklı toplum kriterlerine tam uyumlu tekstil üretimine katkı sağlayan GDO’suz Türk Pamuğu Projesinden bahsedildi. İTHİB'in sürdürülebilirlik yolculuğuna, “Sürdürülebilirlik tercih değil, zorunluluk ve sorumluluktur.' sloganı ile devam ettiğine dikkat çekti.