İTHİB ve İTÜ Bitirme Tasarım Projeleri İçin Bir Araya Geldi

İTHİB ve İTÜ Bitirme Tasarım Projeleri İçin Bir Araya Geldi

İTHİB Yönetim Kurulu Üyeleri ile İTÜ Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi Öğretim Üyeleri 2015 yılı Haziran ayında imzaladıkları İşbirliği Protokolü çerçevesinde 27 Ekim Salı 2015 tarihinde Bitirme Tasarım Projeleri (BTP) konulu bir çalıştay gerçekleştirdi.

İTHİB Başkanı İsmail Gülle ile İTÜ Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Nevin Çiğdem Gürsoy Başkanlığında gerçekleştirilen çalıştayda, İTÜ Tekstil Mühendisliği Lisans öğrencilerinin son eğitim-öğretim yarıyıllarında (8. Yarıyıl) hazırlamakla yükümlü oldukları Bitirme Tasarım Projeleri konusu detaylı olarak irdelendi.

Çalıştayda söz konusu BTP’lerin öğrenciler tarafından tekstil sektörünün ihtiyaçlarına cevap oluşturabilecek şekilde hazırlanabilmesi ve Üniversite ile Sanayi arasında ortak çalışma alanlarının hangileri olabileceği konusunda her iki tarafının önerilerinin değerlendirilerek bir yol haritası oluşturulması amacı güdülmüş, her bir BTP bazında öğrencilerin sektörün içinden sanayicilerle buluşturulması ve çift yönlü faydalanmanın hedeflendiği vurgulanmak istenmiştir.