Türkiye Dokuma Atlası ve Dokuma Akademisi Vizyon Çalıştayı Gerçekleştirildi

Türkiye Dokuma Atlası ve Dokuma Akademisi Vizyon Çalıştayı Gerçekleştirildi

Türkiye Dokuma Atlası Projesi kapsamında gerçekleştirilen Türkiye Dokuma Atlası ve Dokuma Akademisi Vizyon Çalıştayı T.C. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy ve İTHİB Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sami Aydın’ın gerçekleştirdiği açılış konuşmalarıyla başladı. İTHİB Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sami Aydın, yaptığı açılış konuşmasında, Sayın Emine Erdoğan’ın himayelerinde Ticaret Bakanlığının destekleriyle İTHİB – Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü iş birliğinde gerçekleştirilen Türkiye Dokuma Atlası Projesi’nin önemini vurgulayarak ilerleyen dönemde çalıştayın Türk Tekstil sektörüne yeni ufuklar açacak bir rehbere dönüşeceğinin altını çizdi.

Açılış programının ardından, alanında uzman konuşmacıların da katılımıyla “Türkiye Dokuma Atlası Projesi Tanıtımı- Mevcut Durumu ve Hedeflerinin Değerlendirilmesi”, “Geleneksel ve Yöresel Dokumaların Farklı Açılardan Değerlendirilmesi” ve “Geleneksel Dokumalarda Sürdürülebilirlik, Tanıtım, Markalaşma” başlıklı paneller gerçekleştirildi. İTHİB Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sami Aydın, İnovasyon temasında gerçekleştirilen panelde Anadolu dokumalarının inovatif şekillerde değerlendirilmesi gerekliliği üzerinde durdu. Türk tekstil sektörünün küresel ihracattaki güçlü konumunun altını çizen Aydın, bu başarının temelinde Türkiye’nin geleneksel dokuma kültürünün olduğunu vurguladı.

Üç gün süren çalıştayda, Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen akademisyenler ve sektör temsilcileri Türkiye Dokuma Atlası Projesinin gelişime açık olan noktalarını tespit ederek projenin ileriye taşınmasını teminen çözüm önerileri sundular.