TÜRKİYE FİNLANDİYA İŞ BİRLİĞİ SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİ

TÜRKİYE FİNLANDİYA İŞ BİRLİĞİ SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİ

7 Haziran 2022 tarihinde Türkiye ile Finlandiya arasında sürdürülebilirlik alanında olası iş birliklerine yönelik bir seminer gerçekleşti. İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, Finlandiya Kalkınma, İş Birliği ve Ticaret Bakanı Ville Skinnari, Endüstrilerde Karbonsuzlaşma Programı Başkanı Marika Ollaranta, DEİK Türkiye-Finlandiya İş Konseyi Başkanı Halill Kulluk, Sektörler ve Girişimcilik Daire Başkanı Ahmet Saygin Baban, Uluslararası Yatırımcılar Derneği Genel Sekreteri Serkan Valandova, TGSD Müşterek Başkanı Sanem Dikmen ve İHKİB Yönetim Kurulu Üyesi Haldun Boz yer aldı.

İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz konuşmasında Türkiye tekstil sektörünün Fin tarafının taleplerini karşılayabilecek kapasite ve kaliteye sahip olduğunu belirtti. Türkiye tekstil sektörünün Sürdürülebilirlik Eylem Planını açıklayan ilk sektörlerden biri olduğunu ve yürütülen pek çok projenin yanında sektörün farkındalığını artırmak için eğitimler verdiklerini ifade etti.

Sürdürülebilir Tekstil Toplantısı ile başlayan ve ikili görüşmeler etkinliği ile devam eden seminer firmalar tarafından ilgiyle karşılandı. Ville Skinnari'nin açılış konuşmaları ile başlayan toplantıda, Skinnari dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük sorunu olan iklim değişikliği ile mücadelenin en etkin yolunun sürdürülebilirlik konusunda ülkeler arası iş birliği olduğunu belirtmiştir. Sadece devletlerin değil; sanayi sektörü ve üniversitelerin de dahil edildiği bir sistemin başarılı olabileceğine inandıklarını ifade eden Skinnari aynı zamanda finansal ve dijital süreçlerde gerçekleştirilecek sürdürülebilirliğe ilişkin düzenlemelerin endüstrileri yeniden şekillendireceğini, üretimi yeniden yapılandıracağını vurguladı.

Halil Kulluk ise konuşmasında Yeşil mutabakat kapsamındaki çalışmaların konuşma aşamasından harekete geçme aşamasına geldiğini ifade etmiştir. Finlandiya'nın teknolojisi ile Türkiye'nin pazar ağını birleştirerek başarı elde edilebileceğini belirtti.

Ahmet Saygın Baban ise konuşmasında yenilenebilir enerjiye odaklanılması gerektiğini, ülkemizde elektriğin %30'unun yenilenebilir enerji olduğunu ifade etti.

Firmaların ciddi bir dönüşümde olduğunu belirten Serkan Valandova, operasyonel standartlar konusunda hükümet ile iş birliğinin önemine vurgu yapmıştır. Marika Ollaranta ise Finlandiya'nın sürdürülebilir tekstil endüstrisi için bir itici güç olmayı hedeflediğini ifade etti. Finlandiya'nın karbon vergisi yasasını ilk açıklayan ülkelerden olduğunu ve biyobazlı çözümlerde Finlandiya'nın dünya lideri olduğuna dikkat çekti.

Tüm gün süren toplantılardan sonra seminer ikili görüşmelerle son bulurken, firmalar görüşmelerin verimli geçtiğini belirtti.