Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Prefinansman Modeli Tanıtım ve Bilgilendirme Programı Hk.

Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Prefinansman Modeli Tanıtım ve Bilgilendirme Programı Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atfen, 18 Ağustos ve 25 Ağustos 2022 tarihli Resmî Gazetelerde yayımlanan 5973 ve 5986 Sayılı İhracat ve E-İhracat Destekleri Hakkında Cumhurbaşkanı Kararları ile yürürlüğe giren Yeni Nesil İhracat Destekleri ile Prefinansman Modelinin, 26 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirilen lansman programı ile Sayın Bakanımız Dr. Mehmet MUŞ tarafından kamuoyu ile paylaşıldığı ifade edilmektedir.

Söz konusu lansmanın bir devamı olarak, yeni nesil destekler, prefinansman modeli ve genelgeler ile düzenlenen yeni uygulamaların; Meclisimiz, İhracatçı Birliklerimiz ve ihracatçılarımıza daha etkin bir şekilde tanıtımının gerçekleştirilmesini teminen, Daire Başkanı ve üzeri ünvanlı konuşmacıların katılımı ile ekte yer alan program akışı çerçevesinde yoğun bir saha tanıtım ve bilgilendirme faaliyetinin (roadshow) düzenlenmesinin öngörüldüğü belirtilmektedir.

Bu bağlamda, “Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Prefinansman Modeli Tanıtım ve Bilgilendirme” faaliyetlerinin ilkinin 25 Ekim 2022 tarihinde İstanbul Dış Ticaret Kompleksi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Toplantıya katılımın ücretsiz olduğu katılım için https://forms.gle/dP5FVvipgkSBvwH67  adresinden kayıt yapılmasının zorunlu olduğu bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ek: Program Akışı

İlgili Dosyalar