İthalat Kayıt Belgesi Uygulaması

  • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğlerde belirtilen eşyanın serbest dolaşıma girişinde, gümrük beyannamelerinin tescilinde menşe ayrımı yapılmaksızın, ilgili Tebliğlerin hükümleri gereği “Kayıt Belgesi” veya elektronik ortamdaki kaydı aranmaktadır.
  • İlgili tebliğler hakkında yayınlanmış dökümanlara linkten erişebilirsiniz: http://www.ebirlik.org/ithalat/