Vizyon ve Misyon

VİZYON

Karbon-nötr ve sıfır atık bir sektör olma hedefleri çerçevesinde, Türkiye tekstil sektörünün tüm paydaşlarını iklim değişikliğine uyum, AB Yeşil Mutabakat uygulamaları gibi döngüsel ekonomiye geçiş sürecinde geleceğe hazırlayarak sürdürülebilirliği engel değil fırsat haline getiren öncü kuruluş olmak,

MİSYON

Tekstil sektöründe eğitim ve seminerler ile paydaşların sürdürülebilirlik ve döngüsellik farkındalığını artırmak, üyelerimizin yurtiçi ve yurtdışı tüm iş ortaklarının sürdürülebilirlik taleplerine çözüm üretme kapasitesini geliştirmek, ayrıca tekstil sektöründe karbon emisyonlarını azaltıcı faaliyetler gerçekleştirerek, sıfır atık ve sıfır deşarj ile temiz üretim politikaları sayesinde çevreye, insana ve doğaya en saygılı şekilde üretimi destekleyen bilgi merkezi olmak

TEKSTİLDE DÖNGÜSELLİK

Sanayileşme ile birlikte kaynak kullanımına bağlı olarak artan atıklar, çeşitli sorunları da beraberinde getirmektedir. Sınırlı kaynaklar giderek azalmakta, hammaddelere erişim zorlaşmakta, rekabet artmakta ve iklim değişikliğinin kaçınılmaz sonuçları dikkat çekici bir şekilde görülmektedir. Giderek artan çevre kirliliği ve iklim krizi nedeniyle aranan çözümlerin en başında üretim sisteminde oluşan her atığın tekrar değerlendirildiği, bu sayede hammadde maliyetinin minimize edildiği, kaynak verimliliğinin ise en üst düzeyde tutulduğu, sürdürülebilir bir üretim modeli olan “Döngüsel Ekonomi” gelmektedir.

Avrupa Birliği'nin gündemindeki “Döngüsel Ekonomi”, temelde minimum atık üretilmesini amaçlayan ve bu prensibe göre bir endüstrinin atığını başka bir endüstrinin girdi olarak kullanması, üretim ve tüketimde daha az kaynak harcanması olarak tanımlanabilir.

AVRUPA PARLAMENTOSU DÖNGÜSEL EKONOMİ MODELİ

Dünya genelinde, her saniyede bir kamyon dolusu tekstil yakılmaya ya da katı atık depolama sahasına gönderilmektedir. Bugün, dünyadaki bütün tekstil ürünlerinin sadece %1'inden daha azının geri dönüştürülebildiği tahmin edilmektedir. Yeni iş modelleri uygulamalarıyla, tekstil ürünlerinin gruplandırılması, yeniden kullanımı ve geri dönüşümü artacak, tüketicilerin dönüştürülebilir tekstil ürünleri seçmesine olanak sağlanacaktır. Eko-tasarım daha geniş bir ürün yelpazesine uygulanırken, kıyafetler daha uzun süre dayanacak şekilde tasarlanacaktır. Tekstil alanında döngüsellik konusunda başlıca yaklaşımlar ise aşağıdaki gibidir;

  • Beşikten beşiğe; Her döngü geçişinin belirli bir malzeme için yeni bir beşik haline geldiği döngüsellik yaratma ve yeniden kullanım mantığı ile yenileme, yeniden üretim ve geri dönüşüm yoluyla atıkları ortadan kaldıran bir ekonomi sağlar.
  • Endüstriyel simbiyoz; şirketlerin bir arada endüstriyel iş birliği içinde olduğu, birinin atığının diğeri için hammadde olduğu bir aracılık yapısıdır. Endüstriyel simbiyoz konusundaki yerel veya daha geniş iş birlikleri, işlenmemiş hammadde ve atık boşaltımına olan ihtiyacı azaltabilir.
  • Kapalı döngü; Kapalı döngü, atık suları arıtarak ve yeniden kullanıma geri döndürerek ve / veya ürünlerin dayanıklılığını artırarak hammadde kullanımını ve atık oluşumunu azaltmaya odaklanan ters lojistik ve ileri lojistiği (tedarik, üretim ve dağıtım) birleştiren bir lojistik süreç sistemidir.