Askıya Alma ve Tarife Kontenjanı Uygulaması Hk.

Sayın Üyelerimiz,

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretim tüketimi karşılamayan ürünlerde ise kota başvurularının, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı toplantılarda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda AB ya da Türk firmalarınca 01/07/2024 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin liste ekte yer almaktadır. Bu ürünlere ilişkin itirazların Bakanlığımıza en geç 06/11/2023 tarihine kadar intikal ettirilmesi gerektiği ifade edilmektedir. Başvuruların işleme konulabilmesi için en geç yukarıda belirtilen tarihe kadar Ticaret Bakanlığı’ndan evrak kayıt numarası almış olması gerekmektedir. İtirazlara ilişkin formlara https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/askiya-alma-ve-tarife-kontenjani/askiya-alma-sistemi adresinden ulaşılabilmektedir.

Ayrıca firmalar tarafından listede yer alan ürünlerin özel tanımlı olmasından dolayı, GTP’den ziyade ürün tanımlarının incelenip, tanımı karşılayacak üretimin bulunması durumunda başvuru yapılması önem arz etmektedir.

Hammadde ve Ara Mamul Sektörleri için İlgili Kişilerin İletişim Bilgileri:

Özge SEZGİN

Uzman

T: 0 312 204 99 25 

E: [email protected]  

Koray ÇINAR

Uzman

T: 0312 204 99 33  

E:  [email protected]

Mehmet BARAN

Uzman Yrd.

T: 0312 204 95 81   

E:  [email protected]

Bilgilerinize sunarız.