E-İhracat Desteklerine İlişkin Genelge Ekleri ile Destek Rehberinin Güncellenmesi Hk.

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden gelen bir yazıda, 10 Ekim 2022 tarihi itibariyle yürürlüğe konan E-İhracat Desteklerine İlişkin Genelge ve 30 Aralık 2022 tarihi itibariyle yürürlüğe konan E-İhracat Konsorsiyumu Statüsüne İlişkin Genelge’ye atıfla, 02.10.2023 tarihli Bakanlık Makamı Oluru ile değişiklik yapıldığı, bu kapsamda ilgili Genelge ekleri söz konusu değişikliklerle uyumlaştırılmasını teminen güncellendiğini tarafımıza iletilmiştir.

Bunun yanı sıra, Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak isteyen ihracatçıları başvuru süreçleri hakkında bilgilendirmek amacıyla Ticaret Bakanlığı internet sitesinde https://ticaret.gov.tr/destekler/e-ihracat-destekleri/kilavuzlar yayımlanan E-İhracat Destekleri Rehberi de belirtilen değişiklikler çerçevesinde ayrıca güncellendiği ifade edilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.