Fasın, Yeşil Hidrojen Yatırımlarına İlişkin Düzenleme Hk.

Sayın Üyemiz;

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya ithafen, Rabat Ticaret Müşavirliğinin yazısına atfen, Fas Başbakanının “yeşil hidrojen” sektörünün geliştirilmesine yönelik, operasyonel ve teşvik niteliğinde olan ve tüm değer zincirini kapsayan "Morocco Offer - Fas Teklifi"nin uygulanmasına ilişkin 11 Mart 2024 tarih ve 03/2024 sayılı Genelgeyi yayımlamış olduğu, söz konusu genelgede, özetle, tekrarlanan kriz dönemleriyle daha da kötüleşen günümüzün çevresel, ekonomik ve politik zorluklarıyla karşı karşıya kalan enerji paradigmasında ulusal düzeyde bir değişim gerektiği, enerji geçişinde yeşil hidrojenin çok önemli bir enerji taşıyıcısı ve enerji geçişinin ve sürdürülebilir büyümenin temel sağlayıcılarından biri olmasının beklendiği, Fas Kralının talimatı üzerine Hükümetin operasyonel ve teşvik edici bir "Fas Teklifi" geliştirdiği, bu Teklifin, yeşil hidrojen sektörünün tüm değer zincirini kapsadığı ve Krallığı bu yüksek potansiyelli gelişen sektörde rekabetçi bir oyuncu olarak konumlandırmak amacıyla yatırımcıların ihtiyaçlarına göre uyarlandığı hususlarına yer verildiği ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.