İTHİB Tarihçesi

İTHİB Tarihçesi

İSTANBUL TEKSTİL VE HAMMADDELERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

İhracatçı Birlikleri 1937 yılından bu yana Türkiye'nin çeşitli illerinde çeşitli sektörlerde hizmet vermekte olan ve ihracatın artırılması, desteklenmesi ve koordinasyonunu sağlayarak ekonomik gelişmeye katkıda bulunmayı amaçlayan kuruluşlardır.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği ise temelleri 1939 tarihinde İstanbul'da kurulan “Tiftik ve Yapağı İhracatçılar Birliği”'ne dayanmaktadır. 1940 yılında ise Birlik ismi Türkiye Tiftik ve Yapağı İhracatçılar Birliği olarak değiştirilmiştir. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği ismi ise 1986 yılında yayınlanan Resmî Gazete ile birlikte kazanılmıştır.

Daha sonra İhracatçı Birliklerinin statüsü ve çalışma prensiplerini düzenleyen 5/7/1993 tarihli ve 93/4614 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve ona istinaden çıkarılmış olan 14/8/1993 tarihli İhracatçı Birlikleri Yönetmeliği, 2009 yılında yürürlükten kalkmış ve İhracatçı Birlikleri ile Türkiye İhracatçılar Meclisinin kuruluşu, işleyişi, görevleri, organları, gelirleri, harcamaları ve denetimleri ile üyelerinin hak ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 3 Temmuz 2009 tarihli 27277 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanunun kapsamına giren konularda uygulanacak usul ve esasları belirlemek üzere Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik ise 3 Eylül 2009 tarihli 27338 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB), 7000'in üzerinde üyesiyle Türkiye'nin tekstil ve hammaddeleri ihracatçılarını temsil eden öncü bir kurumdur. Ülke genelinde faaliyet gösteren İTHİB üyeleri, iplik, elyaf, kumaş, ev tekstili, teknik tekstil ve konfeksiyon yan sanayii gibi her çeşit tekstil ürününün üretimini ve ihracatını gerçekleştirmektedir.

İTHİB üyeleri, Türkiye toplam tekstil ihracatının yaklaşık yarısını gerçekleştirerek, Türkiye'nin tekstil üreticisi ve ihracatçılarının büyük çoğunluğunu oluşturmaktadır. İTHİB, tekstil endüstrisinin menfaatleri doğrultusunda üyelerini teşvik etme amacını taşımaktadır.